KRUS

Drodzy Goście !

Osobom, które przebywały na turnusie KRUS w terminie 06.03 – 26.03.2020 r. zostanie wypłacony zwrot kosztów dojazdu na konto bankowe. Pacjentom, którzy do dnia 21.04.2020 r. nie dostarczyli bądź podali błędnie nr konta bankowego, na które należy przekazać zwrot kosztów dojazdu, należna kwota zostanie przesłana przekazem pocztowym, pomniejszona o  koszt przekazu pocztowego.

 

Centrum Rehabilitacji Rolników zostało powołane celem udzielania świadczeń rehabilitacyjnych dla grupy zawodowej rolników. Rehabilitacja prowadzona w Centrum ma charakter prewencji. Kierowani są na nią rolnicy czynni zawodowo: do 60 roku życia kobiety i do 65 roku życia mężczyźni. Celem rehabilitacji jest powrót do zdrowia i pracy.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. W ramach pobytu lekarz Centrum ordynuje zabiegi rehabilitacyjne, które wykonywane są od poniedziałku do soboty.

Aby skorzystać z rehabilitacji w CRR należy zgłosić się do lekarza rodzinnego po wniosek na leczenie uzdrowiskowe. Wypełniony przez lekarza wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej KRUS.

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymacie Państwo skierowanie i zostaniecie powiadomieni przez Oddział Regionalny KRUS o terminie turnusu, na który zostaliście zakwalifikowani do leczenia rehabilitacyjnego.

 

Co należy zabrać:

- skierowanie na rehabilitację,

- dowód osobisty,

- aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

- wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub rehabilitacją,

- stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

- strój do ćwiczeń i buty sportowe,

- strój kąpielowy

 

W Centrum pobierana jest opłata uzdrowiskowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

Cennik opłat z tytułu późniejszych przyjazdów, przepustek i wcześniejszych wyjazdów pacjentów skierowanych przez KRUS w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA:

 

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
w przypadku pacjenta
ze schorzeniami narządów ruchu
Wysokość opłaty
w przypadku pacjenta
ze schorzeniami układu krążenia
1. późniejszy przyjazd,
wyjazd dyscyplinarny,
wyjazd na własne żądanie, samowolne opuszczenie turnusu
107,00 zł dziennie 110,00 zł dziennie
2. późniejszy przyjazd
z przyczyn losowych, przepustka,
wcześniejszy wyjazd z przyczyn losowych
94,00 zł dziennie 97,00 zł dziennie