KRUS

 

Centrum Rehabilitacji Rolników zostało powołane celem udzielania świadczeń rehabilitacyjnych dla grupy zawodowej rolników. Rehabilitacja prowadzona w Centrum ma charakter prewencji. Kierowani są na nią rolnicy czynni zawodowo: do 60 roku życia kobiety i do 65 roku życia mężczyźni. Celem rehabilitacji jest powrót do zdrowia i pracy.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. W ramach pobytu lekarz Centrum ordynuje zabiegi rehabilitacyjne, które wykonywane są od poniedziałku do soboty.

Aby skorzystać z rehabilitacji w CRR należy zgłosić się do lekarza rodzinnego po wniosek na leczenie uzdrowiskowe. Wypełniony przez lekarza wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej KRUS.

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymacie Państwo skierowanie i zostaniecie powiadomieni przez Oddział Regionalny KRUS o terminie turnusu, na który zostaliście zakwalifikowani do leczenia rehabilitacyjnego.

 

Co należy zabrać:

- skierowanie na rehabilitację,

- dowód osobisty,

- aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

- wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub rehabilitacją,

- stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

- strój do ćwiczeń i buty sportowe,

- strój kąpielowy

 

W Centrum pobierana jest opłata uzdrowiskowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

Cennik opłat z tytułu późniejszych przyjazdów, przepustek i wcześniejszych wyjazdów pacjentów skierowanych przez KRUS w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA:

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
w przypadku pacjenta
ze schorzeniami narządów ruchu
Wysokość opłaty
w przypadku pacjenta
ze schorzeniami układu krążenia
1. późniejszy przyjazd,
wyjazd dyscyplinarny,
wyjazd na własne żądanie, samowolne opuszczenie turnusu
200,00 zł za osobodzień 200,00 zł za osobodzień
2. późniejszy przyjazd
z przyczyn losowych, przepustka z przyczyn losowych,
wcześniejszy wyjazd z przyczyn losowych
100,00 zł za osobodzień 100,00 zł za osobodzień
3. przepustka z przyczyn innych niż losowe

177,40 zł za osobodzień

177,40 zł za osobodzień