bip

niwa

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

Centrala:

tel. (94) 35 520 00

Recepcja:

tel. (94) 35 520 53

fax. (94) 35 520 02

 

Rezerwacja:

w godz. 07:00 – 14:30

tel. (94) 35 520 09

tel. (94) 35 520 04

e-mail: crrniwa@niwa.info.pl

 

Dział rehabilitacji:

tel. (94) 35 520 32

 

Dział żywienia:

tel. (94) 35 520 50

 

Zamówienia publiczne:

tel. 94 35 520 06

e-mail: przetargi@niwa.info.pl

 

Sekretariat:

tel. (94) 35 520 10

 fax. (94) 35 520 11

e-mail: crrkolobrzeg@krus.gov.pl

 

 


Rezerwacja

w godz. 07:00 – 14:30

tel. (94) 35 520 09

tel. (94) 35 520 04

przetargi oferta specjalna polityka jakości